អន្តរជាតិ ៖ ដោយសារចំនួននៃករណី Covid ខ្ពស់នៅប្រទេសថៃ និងការរឹតត្បិតរបស់រដ្ឋាភិបាល លើការធ្វើដំណើរ ក្នុងចំណោមខេត្តនានា ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួន បានសម្តែងការព្រួយបារម្ភអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងចិន ជាពិសេសបន្ទាប់ពីមន្រ្តីចិន ថ្មីៗនេះ បានប្រកាសពីប្រសិទ្ធភាពទាប នៃវ៉ាក់សាំង ដែលបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចរបស់ពួកគេ។ ក្រុមសុខភាពនៅទីក្រុងបាងកក បន្តធ្វើតេស្ត កូរ៉ូណា សម្រាប់ពលរដ្ឋរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតនេះ។

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ប៊ុនវ៉ា ណាស៊ីន ប្រធានក្រុមហ៊ុនសុខភាពថុនបុរីភីអិលស៊ី បានអោយដឹងថា ៖ អ្វីដែលអ្នកហៅថាស៊ីណូវ៉ាក់វាត្រូវបានផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិន។ នេះមកពីវីរុសដែលមានគ្រោះថ្នាក់។ វាជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវហៅថាវិធីសាស្ត្រចាស់ដែលយើងបានប្រើអស់រយៈពេល ៨០ ឆ្នាំមកហើយ។ ដូច្នេះយើងដឹងពីផលវិបាក”។

ពលរដ្ឋ ដែលទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង បានអោយដឹងដែរថា ៖ “ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនេះ។ នៅពេលខ្ញុំចាក់វ៉ាក់សាំងតើខ្ញុំនឹងមានការឆ្លងម្តងទៀតឬអត់? ខ្ញុំនៅតែចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង”។

ពលរដ្ឋ ម្នាក់ទៀត ក៏សម្តែងមតិដែរថា ៖ “មានការខ្វះការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការតាមដានក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំង។ នៅពេលដែលខ្ញុំចាក់វ៉ាក់សាំងតើខ្ញុំនៅតែអាចឆ្លងបានឬ?៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here