ប្រទេសថៃ៖ ជនបរទេសមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅជុំវិញពិភពលោកបានប្រតិកម្មទៅនឹងការកាន់កាប់អំណាចរបស់យោធា។ នៅក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើម មាន ភោជនីយដ្ឋានមួយនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃធ្វើការដើម្បីជួយនិងគាំទ្រសមាជិកសហគមន៍មីយ៉ាន់ម៉ានៅទីក្រុងបាងកកដែលចង់ធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធា។ ជំនួសឱ្យការគិតថ្លៃអតិថិជនសម្រាប់អាហារពួកគេត្រូវបានស្នើសុំឱ្យបរិច្ចាគទៅមូលនិធិដើម្បីគាំទ្រដល់សកម្មជនមីយ៉ាន់ម៉ានៅប្រទេសថៃ ។

ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាន ៖ យោធាបានកាន់កាប់ប្រទេស ដោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយ។ ដូច្នេះខ្ញុំមានការខកចិត្តហើយខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីមួយប៉ុន្តែហាងរបស់ខ្ញុំត្រៀមបើកហើយដូច្នេះខ្ញុំបាននិយាយថាអ្នកណាម្នាក់អាចមកកន្លែងរបស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានសេរីភាពអាហារប៉ុន្តែជំនួសឱ្យការបង់លុយឱ្យខ្ញុំអ្នកអាចបរិច្ចាគចំនួនណាមួយក៏បាន”។

លោក ផារិន ណាន់វ៉ាន់សាវាងង ដែលជាអតិថិជនមួយរូប បានអោយដឹងថា ៖ “ ខ្ញុំបានលឺថាភោជនីយដ្ឋាននេះកំពុងរៀបចំអាហារពេលល្ងាចជាមួយការបរិច្ចាគដើម្បីគាំទ្រមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារនៅទីនោះ។ ខ្ញុំចង់បង្ហាញការគាំទ្រខាងសីលធម៌របស់ខ្ញុំហើយសាកល្បងម្ហូបនេះ។

អ្នកលក់ត្រីធូនឡឺក ក៏បានអោយដឹងដែរថា ៖ យោធាត្រូវបញ្ចប់រដ្ឋប្រហារនេះហើយអនុញ្ញាតឱ្យលោកអង់សានបន្តការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរបស់យើងឡើងវិញ។ យើងមិនចង់បានការបោះឆ្នោតថ្មីទេយើងចង់បានការបោះឆ្នោតដើមពីព្រោះប្រជាជនបានប្រកាសជ័យជម្នះពីការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here