ភ្នំពេញ ៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី២៩-០៤-២០២១ លោកវរសេនីយ៍ឯក ម៉ៅ សឿត អធិការ ខណ្ឌច្បារអំពៅ បានទទួលអំណោយ អង្ករ ០១តោន ពី លោកគង់ ឌីណា និងលោកស្រី (លក់គ្រឿងបន្លាស់គោយន្ត) សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់កងកម្លាំងការពារគោលដៅ បិទខ្ទប់ ក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅ។

សូមជូនពរលោក និងលោកស្រី ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ សូមទទួលបានសេចក្តី សុខចំរើន ជោគជ័យគ្រប់ភារៈកិច្ច ប្រាថ្នាអ្វី បានសម្រេចដូចសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នា។នៅរសៀលថ្ងៃទី២៩-០៤-២០២១ លោកវរសេនីយ៍ឯក ម៉ៅ សឿត អធិការ ខណ្ឌច្បារអំពៅ បានទទួលអំណោយ អង្ករ ០១តោន ពី លោកគង់ ឌីណា និងលោកស្រី (លក់គ្រឿងបន្លាស់គោយន្ត) សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់កងកម្លាំងការពារគោលដៅ បិទខ្ទប់ ក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅ។

លោកវរសេនីយ៍ឯក ម៉ៅ សឿត អធិការ ខណ្ឌច្បារអំពៅ សូមជូនពរលោក និងលោកស្រី ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ សូមទទួលបានសេចក្តី សុខចំរើន ជោគជ័យគ្រប់ភារៈកិច្ច ប្រាថ្នាអ្វី បានសម្រេចដូចសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នា៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here