ថៃ ៖ ការសិក្សានិងការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថា ទំនប់ចិននៅតាមដងទន្លេមេគង្គ ដែលចិញ្ចឹមមនុស្សជាង ៦០លាននាក់ នៅក្នុងប្រទេសចំនួន ៦ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយសន្តិសុខស្បៀងកំពុងតែបង្កជាទឹកជំនន់នៅតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃជាពិសេសនៅខេត្តឈៀងរ៉ៃនិងបរិស្ថាន បញ្ហានៅក្នុងភូមិជុំវិញ។

លោក Yanyong Srijaroen ប្រធានគម្រោង WWT Thailand Wetlands បានថ្លែងថាប្រតិបត្តិការទំនប់ចិនជារឿយៗពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញបរិមាណទឹកយ៉ាងច្រើនឥតគណនានិងមិនបានរំពឹងទុកបំផ្លាញសំបុកនិងពងរបស់បក្សីវ័យក្មេងនៃប្រភេទសត្វជិតផុតពូជ។ ម៉្យាងទៀតទំនប់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅប្រភពនាំឱ្យមានអំបិលនិងការធ្លាក់ចុះនៃជលផលដែលជះឥទ្ធិពលដល់ភូមិជុំវិញដែលពឹងផ្អែកលើទឹកទន្លេក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរបស់វាទៅលើដំណាំដោយសារតែដីល្បាប់ដែលជាធម្មតាជីជាតិដល់ដំណាំនៅខាងលើប្រភព។

លោក Yanyong Srijaroen ប្រធានគំរោងរបស់ WWF Thailand ៖ “ទន្លេមេគង្គដែលជាទន្លេដ៏អស្ចារ្យនៃទ្វីបអាស៊ីរបស់យើងចិញ្ចឹមមនុស្សជាងហុកសិបលាននាក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន ៦ ហើយវាមានទំនាក់ទំនងជាមួយសន្តិសុខស្បៀង។ យោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ទន្លេមេគង្គបានអោយដឹងថាមានត្រីប្រមាណ ២២,៦ លានតោនត្រូវបានចាប់ក្នុងមួយឆ្នាំ”។ ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ចិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់តំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃ។ ខេត្តឈៀងរ៉ៃបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារការរក្សាទឹកខាងលើដោយបញ្ហាអេកូឡូស៊ីនិងបញ្ហាគុណភាពជីវិតស្រដៀងនឹងតំបន់នៅភាគheasternសាន។ ទំនិញឡើងឬនាំទំនិញទៅលក់នៅថៃ។ “ សារៈសំខាន់ខាងអេកូឡូស៊ីនៃវារីវប្បកម្មនៅតាមដងទន្លេមេគង្គគឺជារដូវកាលនៃការបង្កាត់ពូជពងត្រូវបានគេដាក់នៅរដូវវស្សាក្នុងខែឧសភាខែកក្កដាសីហាក្នុងករណីមានភ្លៀងធ្លាក់ទឹកភ្លៀងលាងដីចូលទៅក្នុងទន្លេដែលក្លិនរបស់ដីនៅក្នុងទឹក ជួយឱ្យត្រីអភិវឌ្ឍពងបង្កកំណើតនិងបង្កើតកូនឡើងវិញ”។

លោកបន្តថា ៖ ក្នុងករណីកសិកររងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់និងការខូចខាតដំណាំពីបញ្ហានេះពួកគេមានការតានតឹងដោយសារការវិនិយោគ ថែមទៀតផង៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here