ភ្នំពេញ ៖ ឯកឧត្តម ឌួង ងៀប អគ្គលេខាធិការរងក្រសួងមហាផ្ទៃ ចុះចោលភរិយា និងគ្រួសារស្របច្បាប់ មិនជួយមើលការងារខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារ បែរជាទៅរស់នៅជាមួយ ស្រីសាហាយស្មន់ ឈ្មោះ ប្រាក់ ស៊ីណា។

សូមទស្សនា សាច់ររឿងនេះ ដូចតទៅ ៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here