តៃប៉ិ/តៃវ៉ាន់ ៖ សកម្មជននយោបាយជាច្រើននៅតៃវ៉ាន់មានការព្រួយបារម្ភចំពោះលទ្ធផលប្រជាមតិកាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ដោយគណបក្សប្រឆាំងគួមីនតាំង (គណបក្សប្រឆាំងគាំទ្រចិនតៃវ៉ាន់) ដើម្បីប្រើប្រាស់វាឱ្យមានប្រយោជន៍។

សកម្មជនមួយចំនួនជឿថា បញ្ហាប្រជាមតិចំនួនបួនដែលស្នើឡើងដោយគណបក្សគួមីនតាំង និងគាំទ្រដោយបក្សកុម្មុយនិស្តចិន មានរបៀបវារៈនយោបាយលាក់កំបាំង ដែលត្រូវបានដឹកនាំជាយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការដាក់តៃវ៉ាន់ឱ្យស្ថិតក្នុងភាពលំបាកក្នុងស្រុក និងការទូតដែលអាចបង្កឱ្យមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់ឆ្នាំ 2022 និង ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់តៃវ៉ាន់ក្នុងឆ្នាំ 2024។
ប្រការនេះនឹងរួមចំណែកធ្វើឱ្យតៃវ៉ាន់កាន់តែពឹងផ្អែកលើចិន បំផ្លាញតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យ និងបំផ្លាញសម្ព័ន្ធមិត្តតៃវ៉ាន់-អាមេរិក។

ម្ចាស់ហាងសៀវភៅ Hong Kong Causeway Bay ដែលនិរទេសខ្លួនលោក Lam Wing-kee បានបញ្ជាក់ថា គោលបំណងនៃការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីឱកាសដើម្បីផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធអេកូប្រជាធិបតេយ្យរបស់តៃវ៉ាន់។

“បញ្ហាប្រជាមតិចំនួនបួនដែលស្នើឡើងដោយបក្ស គួរមីនតាំង (គណបក្សប្រឆាំងគាំទ្រចិនតៃវ៉ាន់) និងគាំទ្រដោយបក្សកុម្មុយនិស្តចិន មិនមែនជាបញ្ហាសង្គមប្រចាំថ្ងៃដែលមិនមានរបៀបវារៈនយោបាយនោះទេ។ វេតូចំនួនបួនដែលបក្សគួមីនតាងបានស្នើឡើងមានគោលបំណងជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដាក់តៃវ៉ាន់ឱ្យស្ថិតក្នុងភាពលំបាកក្នុងស្រុក និងការទូត។ វាមានគោលបំណងជំរុញឱ្យមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់ឆ្នាំ 2022 របស់តៃវ៉ាន់ និងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ 2024 ។ ហើយនៅទីបំផុត នេះនឹងនាំឱ្យកោះតៃវ៉ាន់ ពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិន” តាមការសង្កត់ធ្ងន់របស់លោក Wang Sing-Huan អគ្គលេខាធិការបក្សកសាងរដ្ឋតៃវ៉ាន់។

យោងតាមលោក Sang Pu ដែលជាប្រធានសមាគមតៃវ៉ាន់ហុងកុង ក្នុងករណីគណបក្សប្រឆាំងចិនឡើងកាន់អំណាច ប្រជាមតិ (ដឹកនាំដោយបក្សគួមីនតាំង) អាចកាត់បន្ថយតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងបំផ្លាញសម្ព័ន្ធភាពរវាងតៃវ៉ាន់ និងសហរដ្ឋអាមេរិក។

លោក Pu ក៏បានពិភាក្សាផងដែរថា មិនចាំបាច់រៀបចំទាំងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិ និងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងពេលតែមួយនោះទេ ព្រោះថា “ប្រជាមតិមានគោលបំណងសម្រេចចិត្តលើបញ្ហា ហើយការបោះឆ្នោតមានគោលបំណងជ្រើសរើសបេក្ខជន។ មិនមានរឿងសំខាន់ក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជន និងការសម្រេចចិត្តលើបញ្ហាក្នុងពេលតែមួយនោះទេ។ នេះគឺដោយសារតែនៅពេលដែលយើងបោះឆ្នោតឱ្យបេក្ខជន អ្នកបោះឆ្នោតបានសម្រេចរួចហើយអំពីរបៀបវារៈរបស់បេក្ខជន ដោយសារបេក្ខជនបានផ្តល់ទស្សនៈនយោបាយរួចហើយ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here